Klar evidens for mobilstrålingens kræftpotentiale

(Nu er der også link til en svensk artikel)
Forskere fra det amerikanske National Toxicology Programme har fornyligt, på en videnskabelig konference, præsenteret flere resultater fra det til dato største dyre-studie ud i sammenhængen mellem stråling fra mobiltelefoner og kræftudvikling.

National Toxicology Programme (NTP) er det officielle amerikanske institut der vurderer miljøgifte for skadevirkninger, herunder kræftpotentiale.

I Maj 2016 kom NTP ud med de første resultater for studiet og viste at der var fundet både reel hjernekræft og forstadier til kræft i de mobilstrålings-eksponerede rotter. Nu har NTP frigivet yderligere resultater der forklarer hvordan kræften kunne opstå som konsekvens af bestrålingen: mobilstråling skader dna.

Forsøget udsatte rotter og mus af begge køn for langvarig fuldkrops bestråling af signaler fra hhv. GSM (dvs. præ-smartphone mobiltelefoner) samt smartphone (CDMA, den amerikanske udgave af 3G).

En kontrolgruppe blev holdt under identiske forhold, men uden bestråling, for at kunne sammenligne.

Rotterne i forsøget blev bestrålet 18 timer dagligt i ti minutters intervaller over en periode på 19 uger efter drægtighedens femte dag (dvs. at rotterne blev eksponeret fra livmoderen til fødsel og derefter).

Musene blev eksponeret efter samme mønster i 13 uger efter femte dagen fra fødsel.

Dyrene var opdelt i grupper der modtog forskellige strålingsniveauer, som var for rotterne en SAR værdi på 1.5, 3, eller 6 W/kg og for musene 2.5, 5, eller 10 W/kg.

Klar evidens for dna-skader fundet

Dna-skader er en kendt markør for øget kræftrisiko.

Efter forsøget blev dyrene ofret og vævspøver undersøgt. Forskerne fandt betydeligt forøget forekomst af dna-skader i:

 •  frontal-lappen i hjernen på han-rotter ved begge strålings-typer (både ved ældre mobiltelefon og smartphone).
  Frontal-lappen er i mennesker den del af hjernen der styrer bevidste bevægelser og cognitive funktioner som planlægning, bedømmelse, beslutningsfærdighed, koncentrationsevne og selvkontrol.
   
 • perifære leukocytter i hun-mus ved smartphone stråling.
  Perifære Leukocytter er immun-celler (hvide blodlegemer) der cirkulerer i blodet.
   
 • hippocampus centeret i hjernen på han-rotter ved smartphone stråling.
  Hippocampus er en del af det limbiske system og spiller en rolle i menneskets orienteringsevne og hukommelse og er blandt de første hjerneregioner hvor der ses ændringer i forbindelse med Alzheimers.

I de rotter der blev langtids-bestrålet i to år, havde forskerne fundet hjernekræft af typen glioma (samt forstadier til denne) som udgør de fleste ondartede hjernetumorer og er den samme type hjernekræft der er fundet i epidemiologiske studier af mennesker med helt ned til gennemsnitlig 10 min. daglig mobilbrug over ti år.

Schwannoma, dvs. kræft i såkaldte schwann-celler blev — til forskernes store overraskelse — fundet i hjertet på rotterne. Schwann-celler findes også i menneskets hørenerve.
Fire epidemiologiske undersøgelser har forbundet mobilstråling med akustisk-neurom, en form for schwannoma som er svulst på hørenerven og tre italienske retsager har nu afgjort at mobiltelefon brug var skyld i akustisk-neurom.

Der blev derimod ikke fundet signifikant øget forekomst af skadede (mikronukleerede) røde blodlegemer.

Forskerne fra NTP konkluderer derfor:

at radiofrekvent stråling [fra bl.a. mobiltelefoner] kan forårsage målbare og betydelige dna-skader under visse eksponeringsforhold.

Understøtter multinationalt studie fra 2004 og WHOs kræftklassifikation fra 2011

I 2004 konkluderede det multinationale REFLEX studie at radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner kunne øge forekomsten af dna-skader i celler samt aktivere en fysisk stress respons.
Hovedforskerne bag REFLEX blev efterfølgende udsat for en smædekampagne der anklagede dem for forfalskning af data - men de blev senere renset for alle anklagerne af to forskellige undersøgelseskommitéer.

I 2011 klassificerede Verdenssundhedsorganisationens kræftforskningsagentur, IARC, radiofrekvent stråling (fra bl.a. mobiler, wi-fi, mobilmaster, babyalarmer o.lign.) som potentielt kræftfremkaldende i mennesker. Det skal genvurderes igen i år og inkludere langt mere end kun kræft. NTP studiet må betyde en opklassifikation til 2a "sandsynligvis kræftfremkaldende" eller 1, som er lig med "er kræftfremkaldende"..

En "smuk" dosis-repons effekt

På et videnskabeligt seminar i 2016 om NTP forsøgets resultater udtalte NTP direktøren, Linda Birnbaum, at der ses en "smuk" [læs: usædvanligt tydelig] dosis-respons sammenhæng mellem bestrålingen og forekomsten af schwannoma. For glioma er sammenhængen der også, men dog ikke med helt samme tydelighed i dosis-respons.
En dosis-respons effekt betyder at effekten bliver mere tydelig eftersom eksponeringsintenstiteten øges (dvs. kraftigere stråling = højere forekomst af skadevirkning).

Kritikken af studiet er baseret på urealistisk opfattelse af menneskers reelle eksponerings-situation

I Europa er den lovlige maximum SAR-værdi på 2 W/kg og NTP studiets kritikere har påpeget at visse af de strålings-niveauer (SAR-niveauer) som dyrene blev udsat for under forsøget, er højere end hvad mennesker typisk vil udsættes for ved mobilbrug. Problemet med denne kritik er, at den ikke anerkender hvordan den officielle måde at strålings-teste mobiltelefoner forudsætter en vis sikkerhedsafstand (op til 2½ cm) til hele kroppen og vil derfor undervurdere det egentlige strålingsniveau når mennesker f.eks. holder mobiltelefonen op til hovedet eller har den i en lomme, hvilket er et normalt brugsmønster.

En kritiker skrev i New York Times at forsøgsresultater i dyr ikke kunne direkte overføres til mennesker hvortil chef-designer af NTP studiet, Ron Melnick, svarede at samtlige kendte kræftfremkaldende agenser i mennesker, har skabt kræft i forsøgsdyr under tilstrækkelige testforhold.

Myndigheder hemmeligholdt problematisk mobilstrålings-rapport

En fransk regerings-undersøgelse testede populære mobiltelefoner med 0 (nul) cm afstand og fandt at 9 ud af 10 overskred de af fabrikanten angivne SAR-værdier med op til 3 gange. Desværre holdt den franske regering denne rapport hemmelig indtil lægen Marc Arazi fik nys om den og tvang regeringen til at offentliggøre rapporten ved retsag. Sagen er i medierne blevet døbt "PhoneGate". Virkelig tankevækkende at den slags mørkelægning foregår på regeringsplan og man må undres over motivationen. Kunne den slags mørkelægning ske i Danmark? Klik her.

Det betyder at NTP studiet udsatte forsøgsdyrene for absolut realistiske strålingsniveauer og bør derfor tages yderst alvorligt.

Svensk artikel om emnet:

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/09/mobilstralning-orsakar-dna-s...

 

Kilder og referencer:

http://www.saferemr.com/2016/05/national-toxicology-progam-finds-cell.html

https://ntp.niehs.nih.gov/about/org/bsc/meetings/docs/2016/june/videos.html

https://ntp.niehs.nih.gov/testing/types/genetic/invivo/mn/index.html

http://microwavenews.com/uk-study-points-acoustic-neuroma

https://youtu.be/m6Qs6mCvmZc?t=47m50s

https://ehtrust.org/cell-phone-radiation-scandal-french-government-data-...

http://www.sbwire.com/press-releases/major-canadian-study-finds-cell-pho...

http://microwavenews.com/news-center/rf-animal-cancer-promotion

http://www.nature.com/news/2004/041220/full/news041220-6.html

http://microwavenews.com/news-center/ntp-nyt

http://www.pandora-foundation.eu/downloads/pandora_docu_harvard-lecture-...

Oprettet 2017-09-20. H.E.
Opdateret 2017-09-21. H.E.