EN FORUROLIGENDE STATUS OVER FORSKNINGEN

Einar Flydal har med titlen "Kundskabsstatus - menneskabt stråling truer livsmiljøet" påtaget sig det store arbejde at samle mange af de tusinder af forskningsresultater, der mere eller mindre kraftigt advarer om  farerne ved elektromagnetiske felter. Det er især om de radiofrekvente stråler fra f.eks. mobiltelefoner, wi-fi, mobilmaster og deres skadelige effekter på miljøet, naturen og os mennesker. Han har også medtaget relevante links samt nogle forskningsresultater, som han ikke anser for valide, og som viser ingen fare. 
Oversigten er på norsk. Punkt 5 nævner "føre-var-tiltak". Det er det, vi  i Danmark kalder forsigtighedsprincippet. 

https://einarflydal.files.wordpress.com/2016/08/kunnskapsstatusemf-eflyd...