Ansvarsfraskrivelse

Alle informationer på hjemmesiden og i materialerne er bragt i god tro. Der tages forbehold for eventuelle fejl eller mangler (sådanne vil blive rettet, når de opdages).

Al brug af informationerne sker på eget ansvar. De strålingsreducerende tiltag mm, der er nævnt på hjemmesiden og i materialerne, er ingen garanti for, at der ikke kan opstå uhensigtsmæssige effekter.

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation fraskriver sig alt ansvar for trivsels- og helbredsskader, gener eller tab af nogen art, herunder også kommercielt/forretningsmæssigt relaterede etc., som måtte afstedkommes direkte eller indirekte af (brugen af) informationerne fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og materialerne på denne hjemmeside.