Vildledning og misinformation

Desværre bliver den danske offentlighed i stort omfang misinformeret og vildledt om de sundhedsrisici omfattende forskning kæder sammen med mobilstråling.
I menuerne til højre er der eksempler på kilder, der dokumenterbart har givet fejlagtig og tvivlsom information om emnet.