Sundhedsstyrelsen vildleder massivt

Sundhedsstyrelsen lever ikke op til sin forpligtelse: Befolkningen og myndigheder bliver nemlig ikke korrekt oplyst om skadevirkninger ved mobilstråling. Sundhedstyrelsen vildleder i massivt omfang og undlader at oplyse om yderst relevante informationer. 
Det Europæiske Miljøagentur (under EU) har meldt ud, at Sundhedsstyrelsen er uærlig og bevidst ser bort fra relevant forskning, og at den svigter sin nationale forpligtelse i forhold til at advare om sundhedsrisici ved mobilstråling. https://ing.dk/artikel/miljoagentur-raser-sundhedsstyrelsen-er-perfid-82068

Sundhedsstyrelsen slår ikke strålingsalarm, men det gør internationale organer og eksperter, der mener, at folkesundheden er truet. Tilmed er udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen i massivt omfang misinformerende og vildledende. Dette dokumenteres i en ny omfattende rapport fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.
Rapporten "Sundhedsstyrelsen vildleder massivt om mobilstråling" kan frit hentes her: 
Rapport - Sundhedsstyrelsen vildleder massivt om mobilstråling.pdf

Sundhedsstyrelsen udlægger WHO-advarsel forkert
- og gør ikke opmærksom på advarslen

I 2011 kategoriserede Verdenssundhedsorganisationen WHO radiofrekvent stråling som muligt kræftfremkaldende. Kræftadvarslen gælder for al radiofrekvent stråling, dvs. strålingen fra mobiltelefoner, mobilmaster, trådløse fastnettelefoner, computere med trådløst internet og trådløse babyalarmer etc.
Imidlertid påstår Sundhedsstyrelsen, at kræftalarmen kun gælder for brug af mobiltelefoner. Dette er forkert. WHO har slået fast med syvtommersøm, at kræftalarmen gælder for al radiofrekvent stråling. Men Sundhedsstyrelsen vil tilsyneladende ikke korrigerer deres misinformation. Og WHOs kræftadvarsel oplyser Sundhedsstyrelsen ikke om på relevante steder på deres hjemmeside.
Læs mere her:
Sundhedsstyrelsen udlægger WHO-advarsel forkert.pdf

Christoffer Johansens habilitetserklæringer (ekstern side)

Obs.: Se flere artikler herunder.