Portalen om trådløs teknologi og sundhedsrisici

Verden over advares der om sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling

I disse år eksploderer brugen af trådløse teknologier baseret på radiofrekvent stråling (mikrobølger), dvs. mobiltelefoner, smartphones, trådløse fastnettelefoner, tavle-PC'ere, trådløst internet, trådløst legetøj og babyalarmer etc. Dermed bestråles befolkningen stadigt mere kraftigt og intensivt.

Trådløs telekommunikation er ikke helbredssikker. Verden over advarer førende eksperter om, at radiofrekvent stråling truer folkesundheden. Ny og omfattende forskning viser, at strålingen kan føre til mistrivsel og sygdom - og at børn og unge er særligt sårbare. Der rapporteres fx om øgede tilfælde af kræft, dna-skader, celledød, svækket immunforsvar, flere stresshormoner, hjerterytmeforstyrrelser, søvnforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, svækkede mentale evner, hovedpine og smerter.

Internationale organer - såsom Verdenssundhedsorganisationen WHO, Det Europæiske Miljøagentur, Europaparlamentet og Europarådet  - har meldt ud, at radiofrekvent stråling udgør en sundhedstrussel, vi skal tage yderst alvorligt. Regeringer og myndigheder opfordres samtidig til at gribe ind.

Mange landes myndigheder har taget forholdsregler for at begrænse skadevirkningerne ved strålingen, fx er mobiltelefoner blevet forbudt i franske skoler (se flere markante tiltag i tekstboksen til højre på skærmen). Men danske myndigheder reagerer ikke og ignorerer direkte den sundhedstrussel radiofrekvent stråling udgør. Myndighederne oplyser ikke om advarslerne fra internationale organer. Tilmed vildleder myndighederne ligefrem, når de fx påstår at ingen forskning viser skadevirkninger hos mennesker, der bor i nærheden af mobilmaster. Fakta er imidlertid, at mindst 80 % af forskningen viser, at der er en øget risiko for sundhedsskadelige effekter hos mennesker, der bor op til 500 meter fra en mobilmast. Skadevirkningerne er blandt andet kræft, søvnforstyrrelser og forhøjede mængder stresshormon.

Danske medier bringer også jævnligt historier om, at undersøgelser har frikendt radiofrekvent stråling for at have skadevirkninger. Men strålingen er reelt ikke frikendt. Tværtimod. De undersøgelser medierne omtaler er som regel alvorligt fejlbehæftede, men det oplyses ikke. Og medierne er tavse om, at mere og mere troværdig forskning påviser mange skadevirkninger ved radiofrekvent stråling.  

På denne hjemmeside er der fakta om sundhedsrisici ved mobilstråling / radiofrekvent stråling samt information om de mulige løsninger, der findes - eller er på vej. Hjemmesiden opdateres løbende med nyheder fra ind- og udland. For tiden er vi desværre lidt bagefter generelt. Læs vores Nyheder her på siden, men også på Facebook, der indeholder flere opslag.


Hver prik på kortet markerer en mobilmast i København.                                 Kilde: www.mastedatabasen.dk
For mere information om mobilmaster, klik her

Mulige symptomer på bestrålinger 

Omfattende forskning peger på, at radiofrekvent stråling fra trådløse teknologier, fx smartphones, tablets, mobilmaster og trådløst internet, kan medføre en række sygdomme og biologiske skadevirkninger. (klik her). 
På baggrund af forskning oplyser læger i 2012 endvidere, at radiofrekvent stråling kan give en række forskellige gener:  
Trykken for brystet, depression, angst, koncentrationsbesvær, rastløshed, spænding, hyperaktivitet, irritabilitet, udmattethed, træthed, vanskelighed ved at finde ord, glemsomhed, hovedpine, svimmelhed, søvnproblemer, støjfølsomheden, trykken i ørerne, tinnitus, brændende fornemmelse i øjnene, nervøs blære / vandladningstrang, hjertebanken, blodtryksproblemer, muskelspændinger, ledsmerter og hudirritationer.

Kilde: http://helbredssikker-telekommunikation.dk/liste-over-symptomer

Støt Rådets arbejde

Der er brug for din indsats! Vil du være med til at støtte Rådet, så vi i Danmark får mere saglig information om sundhedsrisici ved trådløse teknologier samt bragt udvikling af helbredssikker telekommunikation på dagsordenen?
Der er hårdt brug for det og der er rigtig mange ting som kan gøres for, at vi i Danmark får en mere bæredygtig udvikling på det trådløse område.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil støtte Rådet for Helbredssikker Telekommunikation på den ene eller anden måde. Vi vil især gerne i kontakt med læger, forskere, journalister og ildsjæle. 

Du kan også støtte sagen ved at gøre opmærksom på hjemmesiden i de sociale medier du bruger og i dine andre netværk samt dele vores opslag herunder Nyheder og opslag på Rådets Facebok-side, som ofte er mere opdaterede end denne hjemmeside.
  Samt ved at bruge Rådets informationsmaterialer. På forhånd tak!

Rådets informationsmaterialer

Rådet har en række oplysningsmaterialer, som kan downloades:
For flyers og posters, klik her  For rapporter og artikler, klik her

Myter om stråling

Der er mange myter om stråling og sundhedsrisici.
Læs om de tre mest almindelige myter, klik her 

Informationsmaterialer

De nyeste posters og flyers fra Rådet kan nu hentes, 
klik her

Rådet har også publiceret en række artikler og rapporter, som kan findes her.

Sundhedsstyrelsen svigter

Sundhedsstyrelsen giver ikke relevant information om sundhedsrisici ved stråling fra trådløs teknologi, og misinformerer samtidig på en række punkter.
Læs mere, klik her