Fogedforbud mod 5G-forsøg indgivet til retten i Helsingør

Pressemeddelelse

En repræsentant for lokale borgere har i dag anmodet retten i Helsingør om, at TDCs pilotforsøg med 5G-systemet stoppes øjeblikkeligt. Borgerne mener ikke, at de sundhedsskadelige effekter af teknologien er tilstrækkeligt, videnskabeligt belyst.

Helsingør kommune danner rammen om Danmarks største pilotforsøg med 5G-teknologien, der skal levere hurtigt trådløst internet til borgerne, uanset hvor de befinder sig. 40 mobilantenner er sat op i byen, siden Energistyrelsen gav TDC tilladelse til at sætte gang i pilotforsøget. 

Det til trods for, at det er videnskabeligt bevist og internationalt anerkendt, at selv lave niveauer af den radiofrekvente elektromagnetiske stråling, som 5G systemet er baseret på, er skadelig for dyr, planter og mennesker. Strålingen er af WHO klassificeret som muligt kræftfremkaldende i kategori 2B på linje med udstødningsgasser, benzen og HPV.
”Borgerne i Helsingør skal ikke være forsøgskaniner. Vi ønsker pilotprojektet stoppet, så der kan gennemføres yderligere forskning, der kan kortlægge de skadelige virkninger af 5G-stråling også på lang sigt. Det er uforsvarligt at eksperimentere med borgernes sundhed i forhippelsen på, at være blandt de første, der anvender 5G-teknologien”, siger Pernille Schriver, Cand.scient i biologi og miljøvejleder.

”Når der anlægges en fogedsag vedr. 5G er det også fordi problematikken har så vidtrækkende og alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, ikke alene for Helsingør-borgerne, men for hele den danske befolkning. Det er faktisk et globalt problem, som førende forskere verden over advarer mod. Ligesom virus kender stråling ingen kommunegrænser”, tilføjer Pernille Schriver.

Uklarhed om helbredsvurderinger

Baggrunden for at tillade tele-branchen udrulningen af dens produkter er en antagelse fra Energistyrelsen om, at 5G er sundhedsmæssig forsvarlig for mennesker og dyr ud fra en teknisk godkendelse af 5G-teknologien.

Sundhedsstyrelsen har i forlængelse heraf vurderet, at eksisterende grænseværdier, der er fastsat af ICNIRP, som er en NGO med tætte bånd til teleindustrien, er forsvarlige. Dette er sket til trods for, at ICNIRP fraskriver sig ansvaret for at de anvendte grænseværdier kan betragtes som en sundhedsbeskyttelse.

Europarådet har tillige kritiseret den metode, ICNIRP bruger til at fastsætte sine anbefalinger. Europarådet skriver, at metoden har udtalte begrænsninger og har i en resolution anbefalet medlemsstaterne at genoverveje det videnskabelige grundlag, deres grænseværdier for elektromagnetiske stråler (herunder 5G) baserer sig på.
 
”Grænseværdier skal baseres på ny, opdateret og uafhængig forskning. Det er ikke tilfældet med 5G-stråling. Der bør derfor nedsættes en uafhængig, videnskabelig komité, der har til opgave at tilvejebringe den manglende forskning i 5Gs skadelige effekter. Der er især behov for at undersøge langtidseffekter og de såkaldte cocktaileffekter, hvor man udsættes for stråling fra flere kilder samtidig. I dag tager grænseværdierne kun hensyn til stråling fra en kilde ad gangen og er således 3.000.000 gange højere end det strålingsniveau, som anerkendte forskere anbefaler som biologiske grænseværdier bør være, hvis de skal beskytte mod langtidsskader og cocktaileffekter. Beslutningen om 5G bør træffes på et sagligt og oplyst grundlag”, siger Pernille Schriver.
 
YDERLIGERE INFORMATION:

Pernille Schriver, Cand. Scient. i biolog og Miljøvejleder, EHS Foreningen. (Kontakt information fjernet /Red)
Henrik Eiriksson Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, info@helbredssikker-telekommunikation.dk (Kontakt information delvis fjernet /Red)
Thomas Graversen, Rådet for Helbredsikker Telekommunikation. (Kontakt information fjernet /Red)

Fakta om 5G og elektromagnetisk stråling

  • Den danske regering har besluttet, at Danmark skal være med helt fremme i udrulningen af 5G teknologien. 
  • En undersøgelse fra 2015, som gennemgik 100 studier om elektromagnetisk stråling, slog fast, at eksponering fra strålerne kan medføre kræft [2]. 
  • Et studie fra 2019 konstaterer, at der foreligger mere end 20 studier, der påviser DNA-skader som følge af elektromagnetisk stråling [3].  
  • Pr. 30. april 2020 har 253 forskere fra over 44 lande, som tilsammen havde offentliggjort over 2.000 forskningsartikler om elektromagnetiske felter, underskrevet en appel til FN og WHO, hvor de opfordrer til at mennesker og dyr beskyttes bedre mod elektromagnetisk stråling [4].
  • Ingen forsikringsselskaber i verden ønsker at dække strålingsskaderne.

[2]: https://www.researchgate.net/publication/279863242_Oxidative_mechanisms_of_biological_activity_of_low-intensity_radiofrequency_radiation
[3]: https://www.researchgate.net/publication/331661949_Comparing_DNA_Damage_Induced_by_Mobile_Telephony_and_Other_Types_of_Man-Made_Electromagnetic_Fields
[4]: https://www.emfscientist.org/