Om mobilstråling / radiofrekvent stråling

Begrebet ”mobilstråling” eller rettere ”radiofrekvent stråling” er en betegnelse for de radiosignaler, der benyttes til trådløs telekommunikation. Dette omfatter strålingen fra trådløse apparater, såsom:

Smartphones,  mobiltelefoner,  mobilmaster,  trådløse fastnettelefoner (DECT), trådløse headsets, trådløse øresnegle (bluetooth),  computere (herunder bærbare og tavle-pc'er),  trådløse Internetroutere (WIFI og Wlan),  trådløst bredbånd (Wimax),  trådløse printere,  tv, trådløse musikanlæg (WiFi),  trådløse elaflæsere (Smart Meters),  Nintendo DS,  Nintendo Wii,  Playstation,  trådløse babyalarmer etc.

(Læs mere om den øgede brug af WiFi i mange apparater her: http://www.computerworld.dk/art/208869/nu-er-det-tid-til-at-sende-dine-k...)


 

Om stråling

Både røntgenstråling, synligt lys, mikrobølge stråling og radiobølger mm. er elektromagnetisk stråling. De forskellige typer stråling adskilles ved deres bølgelængde - som har sammenhæng med frekvensen.  Jo kortere bølgelængde, des højere frekvens (Hz = antal svinginger pr sekund).

Stråling fra mobiltelefoner og andre trådløse teknologier; såkaldt "mobilstråling", ligger i mikrobølgeområdet, og kaldes derfor mere korrekt for mikrobølgestråling. Radiofrekvent stråling omfatter både mikrobølger og radiobølger.

Kilde: © Den Store Danske.

Naturligt udsættes vi for store mængde elektromagnetisk stråling især i det synlige område fra verdensrummet. Gennem evolutionen er mennesket udviklet til at kunne overleve og er i en vis grad afhængigt af dette lys for overlevelse . Derimod er mængden af stråling i radiobølge og mikrobølgeområdet naturligt meget lavt - således er de gældende grænseværdier for mikrobølgestråling i størrelsesordenen  en million milliard (1000.000.000.000.000) gange højere end den naturlige baggrundsstråling.

 

Mikrobølgestråling går igennem mure og vinduer. Vi rammes derfor af den mobilstråling, der udsendes fra trådløse sendere i nærheden og fra mobilmasterne, der stråler i en radius af mange kilometer.

I takt med der kommer flere mobiltelefoner, mobilmaster og trådløse apparater bestråles befolkningen mere intensivt. Specielt efter år 2003 er eksponeringerne steget voldsomt, bl.a. fordi mobilnettet er blevet udbygget kraftigt.

Mikrobølgebestrålingen er verdenshistoriens største eksperiment på menneskeheden, mener professor Olle Johansson, Karolinska Instituttet, Sverige.

 

Mikrobølgestrålingen trænger også langt ind i kroppen, og grundet hjerneskallens tykkelse absorberes langt mere i børns hjerner end hos voksne.

De gældende grænseværdier beskytter mod opvarmningseffekten, men der er påvist mange andre biologiske effekter på dyr og mennesker, ved eksponeringer der svarer til under en 1000'ende del af grænseværdien. Internationale organer som det Europæiske Miljøargentur anebfaler derfor at grænseværdierne revurderes, idet de nuværende grænseværdier ikke tager højde for en række videnskabeligt påviste biologiske effekter.

Omfattende forskning viser, at mobilstråling kan medføre en lang række helbredsgener og sygdomme, f.eks.:

Nedsat koncentrationsevne, svimmelhed, hovedpine, søvnproblemer, øgede stresshormoner, nedsat fertilitet og hjernekræft.   Se mere, klik her.

Jo tættere, man er på strålingskilden, jo kraftigere er strålingen. Derfor kan man nedsætte intensiteten af den stråling, man udsættes for, ved at holde størst mulig afstand til strålingskilderne, dvs. mobiltelefoner, trådløse routere etc.
Se mere om dæmpning af eksponeringerne i menuen "Løsninger"
 

(Radiofrekvent stråling betegnes også som radiofrekvent elektromagnetisk stråling (RF EMR) og radiofrekvente elektromagnetiske felter (REMF)).