Telenor vildleder om mobilstråling

På Telenors hjemmeside kan man finde flere vildledende oplysninger om mobilstråling.

Telenor skriver:
"Eksisterende forskningsresultater tyder ikke på, at elektromagnetiske felter omkring mobiltelefoner og -antenner indebærer en risiko for sundhedsskade."
http://www.telenor.dk/om_telenor/samfundsansvar/goer-det-muligt/sundhed-...

Kommentar: Når Telenor skriver så vildledende om mobilstråling, som det her er tilfældet, giver det indtryk af at de ikke følger med i forskningen på området, for der er omfattende forskning, der viser skadevirkninger. Imidlertid hævder Telenor, at de følger nøje med i forskningen i mobilstråling og sundhedsrisici. Samtidig præsenterer Telenor det de kalder "et overblik over relevant forskning om emnet i løbet af de seneste år".

I den forskning Telenor lægger frem er der ikke referencer til undersøgelser, hvor der er fundet skadevirkninger ved mobilstråling. Der er dog én undtagelse og det er INTERPHONE-undersøgelsen, men den udlægges af Telenor som om der ingen risiko er. Telenor indleder således:
"Den store videnskabelige undersøgelse "Interphone" påviser ingen sammenhæng mellem mange års brug af mobiltelefonen og forekomsten af kræft."

Længere nede i teksten skriver Telenor:
"Hvis der havde været en større risiko efter 10 års brug af mobiltelefoner, så ville vi have set det i Interphone", siger Maria Feychting, professor i epidemiologi ved Karolinska Institutet, og leder af den svenske del af undersøgelsen.

Undersøgelsen efterlader en lille tvivl om effekten blandt storbrugere af mobiltelefonen, dvs. mennesker, som har talt i mobiltelefon mellem 30 minutter og flere timer om dagen i 10 år. Kræftens Bekæmpelse mener derfor, at det vil være interessant at se på netop denne gruppe i fremtiden." 
http://www.telenor.dk/om_telenor/samfundsansvar/goer-det-muligt/sundhed-...

Kommentar: Det er vildledende når Telenor påstår, at INTERPHONE ikke påviser en sammenhæng mellem mange års mobilbrug og forekomster af kræft. Det er også vildledende, at sige om undersøgelsen at den "efterlader en lille tvivl om effekten blandt storbrugerne af mobiltelefon". INTERPHONE viser nemlig, at storbrugerne har en forøget risiko for hjernekræft på mellem 40-118 %, hvis de i gennemsnit taler i mobil 27 minutter dagligt i 10 år, dvs. ved et totalforbrug på mere end 1640 timer. I øvrigt: Med det forbrugsmønster der er på mobiltelefoner i dag vil rigtig mange mobilbrugere kunne betegnes som storbrugere.

Maria Feychting, som citeres, er i forskerkredse kendt for hårdnakket at tale imod, at der er skadevirkninger ved mobilstråling. Det hun siger i citatet er direkte vildledende. Der er nemlig mange fejlkilder i INTERPHONE, som gør at det fulde risikobillede slet ikke kan bestemmes ud fra undersøgelsen, dvs. der kan godt være en større risiko for kræft ved mere end 10 års mobilbrug - også endnu større end de 40-118% som tallene viste. Alene det, at det kan tage op til 30 år at udvikle kræft - og kun forholdsvis få af de mobilbrugere, der var med i undersøgesen havde talt i mobiltelefon i mere end 10 år - gør at Maria Feychting ikke har belæg for sin påstand.
(INTERPHONEs dataindsamling stoppede i 2005. GSM-telefoni kom omkring 1990, dvs. GSM-mobilbrugerne i INTERPHONE kan højest have brugt mobil i ca. 15 år. Før GSM blev indført var der forholdsvis få mobilbrugere og forbruget var generelt meget mindre på den tid (og det var nogle andre frekvenser og signaltyper, der blev benyttet). En nærmere kritik af alle fejlkilderne i Interphone kan læses under menuen "Skadevirkninger" og undermenuen "Udvalg af undersøgelser").

INTERPHONEs forskningsleder, professor Elisabeth Cardis, har meldt ud, at resultaterene af undersøgelsen er bekymrende. Det er også værd at bemærke, at INTERPHONE, sammen med andre undersøgelser, medvirkende til, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i 2011 kategoriserede mobilstråling som muligt kræftfremkaldende.

Telenor skriver:
"En mobiltelefon udsender radiobølger, når den er i brug. Nogle af radiobølgerne (der i daglig tale kaldes mobilstråler) trænger ind i kroppen. Der bremses de og bliver til varme. De giver maksimalt en temperaturstigning på 0,1 grad, og det er den eneste dokumenterede indvirkning, mobilstråler har på kroppen."
http://www.telenor.dk/om_telenor/samfundsansvar/goer-det-muligt/sundhed-...

Kommentar: At en mobiltelefon maksimalt kan give en temperaturstigning på 0,1 grad er yderst diskutabelt. Grænseværdierne for mobiltelefoner er fastsat ud fra en eksponeringstid på blot 6 minutter. Mange menneskers mobilsamtaler overskrider ofte 6 minutter, dvs. derved overskrides de præmisser fastsættelsen af grænseværdien bygger på. Med andre ord er det sandsynligt, at kroppen kan blive opvarmet til en højere temperatur end den temperaturstigning grænseværdien skulle beskytte imod, hvis man taler mere end 6 minutter i mobiltelefon.
Desuden er vildledende, at temperaturstigning er den eneste dokumenterede indvirkning mobilstråler har på kroppen. Der er dokumenteret en lang række biologisk forstyrrende og skadelige virkninger på kroppens væv, celler og biokemi. 

Alt i alt må Telenors udlægning af forskningen på området siges at være både vildledende og ensidig, idet mange yderst relvante undersøgelser, der peger på skadevirkninger ved mobilstråling, er frasorterede og det ikke nævnes, at de findes. Telenor tegner således et billede af, at der nærmest ikke findes forskning, der peger på skadevirkninger ved mobilstråling. Fakta er, at der findes hundredvis af sådanne undersøgelser. Der er referencer til mindst 300 anerkendte undersøgelser, dvs. med peer review, der viser skadevirkninger ved mobilstråling (radiofrekvent stråling) på dette link: http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp ).
Telenor kommer endvidere ikke med den yderst relevante oplysning, at et stigende antal forskere og eksperter samt internationale organer, som fx Verdenssundhedsorganisationen og Det Europæiske Miljøagentur, slår strålingsalarm.