Stråling fra trådløs teknologi bør opgraderes til kræftklasse 1

Forskere mener nu, at stråling fra mobiltelefoner og andre trådløse apparater er kræftfremkaldende for mennesker. [1]

De epidemiologiske undersøgelser, der er blevet rapporteret siden WHO's IARC Working Group-møde i 2011, er tilstrækkelige til at overveje RFR som et sandsynligt 'human carcinogen' (Gruppe 2A), altså "sandsynligt kræftfremkaldende" for mennesker.

Når de epidemiologiske undersøgelser yderligere suppleres med de rapporterede dyredata, som er resultatet af udførte undersøgelser ved det italienske Ramazzini Institute og USA's National Toxicology Programme:

Disse forsøgsresultater vil efter vores opfattelse sammen med epidemiologien være i overensstemmelse med opgradering hos IARC af RFR til gruppe 1, der betyder "kræftfremkaldende" for mennesker.

Sådan konkluderer en forskergruppe i denne nyligt offentliggjorte artikel:

[1]:  Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118303475

 

Ordforklaring:

'RFR': Radio Frekvent Stråling. Dækker over RF stråling med frekvenser mellem 20 kHz og 300 GHz. Denne type stråling kommer fra Mobiltelefoner, WIFI, trådløse fastnettelefoner(DECT), babyalarmer og fjernaflæste forbrugsmålere (Smartmeters).

RFR blev i 2011 kategoriseret som klasse 2B Carcinogen af WHO'S IARC panel, som betyder "muligvis kræftfremkaldende".

 

Original tekst af Jan Eskildsen. Redigeret af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

Oprettet: 2018.10.11. H.E.