Nyt stort studie bekræfter mobilstrålingens kræftpotentiale

Det ansete italienske forskningsinstitut, Ramazzini Institute, har netop afsluttet en stor undersøgelse ud i sammenhængen mellem udsættelse for stråling fra mobilmaster og kræft. De endelige resultater ventes publiceret i kommende uge.
Konklusionen1 kender vi fra Ramazzini forskernes præsentation på en videnskabelig konference i oktober 2017.

Den nye italienske undersøgelse bekræfter kræft-fund i et andet nyligt stort amerikansk studie, det såkaldte NTP-studie2, udført af USA's National Toxicology Project.

Begge undersøgelser har fundet sammenhæng mellem udsættelse for stråling fra trådløse teknologier og samme ondartede form for kræft i de såkaldte Schwann-celler der bl.a. sidder om hjertet og i det perifære nervesystem der forbinder krop og hjerne.
I nervesystemet danner Schwann-celler myelinen der isolerer nervetrådene fra hinanden og accelererer de elektriske impulser i nerverne. Kræft i Schwann-celler kaldes schwannomaer.

Forskerne hos  Ramazzini Institute udsatte 2448 rotter for 1.8 GHz simuleret mobilmaste-signal i 19 timer dagligt i hele dyrets levetid – dvs. indtil dyret døde af sig selv. Der blev anvendt tre strålings-intensiteter på hhv. 5, 25 og 50 V/m. Det skal påpeges at alle disse feltstyrker er under de i Danmark gældende grænseværdier samt at feltstyrken på 5 V/m er sammenligneligt med det strålingsniveau som Rådet har målt i en dansk skoleklasse hvor eleverne anvendte Wi-Fi i undervisningen3.

Næppe et tilfælde

Ligesom Ramazzini undersøgelsen, fandt NTP også schwannomaer i flere vævstyper i de eksponerede dyr.  Udover kræft i hjertet – en ellers ekstremt sjælden kræftform – blev der fundet kræftstadier og svulster i kirtler, på trigeminus-nerven, i øjnene og i hun-dyrenes kønsorganer. Det sidstnævnte er bekymrende idet mange unge placerer deres mobiltelefoner i bukselomme.

”Der er masser af nervetråde omsluttet af Schwann-celler”

udtaler Dr. David Carpenter, neurolog og leder af Institute of Health & Environment ved New York’s Albany Universitet til fagtidsskriftet Microwave News4.
Dr. Carpenter uddyber ved at forklare at:

”Fra disse undersøgelser er vi ved at forstå at når strålings-energien fokuseres på ét sted, som f.eks. direkte i hovedet ved mobilsamtale, så opstår schwannomaerne på hørenerven der forbinder det indre øre med hjernen. Hvis der derimod er tale om fuldkrops-bestråling, så opstår kræften i andre organer, som f.eks. i hjertet. Det er også påfaldende at NTP-undersøgelsen fandt svulster i organer som prostata, skjoldbrusk- og bugspytkirtlen samt leveren. Denne observation foreslår at der er flere mobilstrålings-sensitive organer i kroppen end før antaget”.

Nervesystemets støtte-celler er nøglen

NTP-undersøgelsen fandt øget forekomst af kræfttypen glioma i både de GSM- og CDMA-signal bestrålede dyr (GSM er teknologien før smartphones og CDMA er den amerikanske udgave af 3G-smartphone).

Glioma er kræft i de  glial-celler der danner struktur og støtte for nervecellerne i hjernen. Glial-celler er også en form for Schwann-celler idet at begge yder støtte til nervesystemet. Glial-celler befinder sig i centralnervesystemet i hjernen, mens Schwann-celler er fordelt i det perifære nervesystem.

I flere store befolkningsundersøgelser5,6 er der fundet højere forekomst af kræfttypen glioma hos brugere af mobiltelefoner. Andre undersøgelser7 har også fundet sammenhæng mellem mobilbrug og svulst på hørenerven – en form for schwannoma, også kaldet akustisk neurom.

I Danmark blev der i 2013 konstateret en fordobling8 af glioblastoma – den mest ondartede form for glioma – og en overlæge på Rigshospitalet kaldte udviklingen ”skræmmende”, men siden har der været tavshed fra Sundhedsstyrelsen om dette.

Retsagerne er begyndt og mobilindustrien har ingen produktansvarsforsikring.

I italien er retsager allerede vundet9 over mobilindustrien om svulst på hørenerven (schwannoma) ved brug af mobil- og trådløs telefon i erhvervsøjemed. Med denne nyligt styrkede videnskabelige evidens, forventes det at flere vil turde lægge sag an mod mobilindustrien.

Normalt vil en produktansvarsforsikring kunne skærme en producent mod sagsomkostninger i sådanne retsager, men forsikringsindustrien har i stilhed indført undtagelsesklausuler10,11 for dækning af skader ved helbredsskader forvoldt af elektromagnetiske felter, som f.eks. mobil, Wi-Fi og mobilmaste-udstråling.

WHO bør omgående revurdere radiofrekvent stråling

I lyset af de omtalte to store nye undersøgelser bør WHO's kræftforskningsagentur, IARC, omgående indkalde ekspertpanel for at revurdere kræftpotentialet fra radiofrekvent stråling – den del af det elektromagnetiske spektrum der inkluderer stråling fra trådløs teknologi.

 

Referencer og kilder:

1: http://microwavenews.com/sites/default/files/docs/Belpoggi%20Abstract%20...

2: http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/ntp-update-klar-e...

3: "Kortlægning af bioreaktivitet ved mikrobølgestråling i non-termiske intensiteter". Kim Horsevad, side 135 (link)

4: http://microwavenews.com/news-center/more-coincidence

5: NY UNDERSØGELSE: 558 timers mobilbrug øger kræftfare

6: Mobilstråling forårsager kræft - ny analyse

7: FORSKERGRUPPE FASTSLÅR KRÆFTRISIKO

8: Stor stigning i hjernekræft i Danmark viser nye tal fra Serum Instituttet

9: Domstol anerkender mobilbrug som årsag til invaliderende svulst

10: https://ehtrust.org/key-issues/electromagnetic-field-insurance-policy-exclusions/

11: media.swissre.com/documents/SONAR_+Emerging_risk_insights_from_Swiss_Re.pdf (se side 11).

 

Oprettet 2018-02-21 H.E.
Opdateret 2018-02-22 H.E.