FORSKERGRUPPE FASTSLÅR KRÆFTRISIKO

BioInitiative forskergruppen har udsendt en opdatering vedr. brug af mobil- og trådløse bordtelefoner (DECT) og risikoen for at blive diagnosticeret med gliom (ondartet hjernecancer) samt akustisk neurom (svulst på hørenerven).

Dette beskrives i et nyt 2017 supplement til BioInitiative rapporten hvor undersøgelser publiceret mellem 2010-2017 er blevet analyseret.

Konklusionen er at:

"...der ses et konsistent mønster af øget risiko for gliom og akustisk neurom forbundet med brugen af mobiltelefoner og trådløse bordtelefoner/DECT."

Hovedforfatter bag analysen, Prof. Lennart Hardell, kræftforsker på Ørebro Universitetshospital i Sverige, udtaler at:

"Den epidemiologiske evidens viser at radiofrekvent stråling [læs: stråling fra trådløs teknologi] bør opklassificeres til klasse 1, betydende at det er en kendt kræftfremkaldende påvirkning. Den videnskabelige evidens for risiko er øget betydeligt siden 2010. De nuværende grænseværdier for mobilstråling beskytter ikke folkesundheden".

I 2011 vurderede IARC, WHOs kræftforskningsinstitut, at den dengang tilgængelige evidens tillod en klassificering af stråling fra trådløs teknologi som 2B, potentielt kræftfremkaldende. Nu kun 6 år senere, er evidensen for en sammenhæng mellem brug af mobil- og trådløse telefoner, styrket så meget at det bør accepteres som kræftfremkaldende.

Referencer:

http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/2017/11/2017-Pres...

http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/2017/11/Hardell-2...

 

Oprettet 2017-11-23 H.E.