Andre landes indgreb

Udpluk af andre landes beskyttende forholdsregler omkring sundhedsrisici ved mobilstråling / radiofrekvent stråling

 

2015: Frankrig vedtager lov om at beskytte mod elektromagnetisk stråling.
Den 29 Januar 2015 vedtog det Franske Parlament en lov vedrørende elektromagnetisk stråling der bl.a. forbyder trådløst internet i børnehaver og vuggestuer. Der tages en række specielle hensyn til at reducere eksponeringen af børn og unge. Der forlanges også en undersøgelse af hvor mange borgere allerede er blevet overfølsomme overfor strålingen. Klik her for at læse mere.

2014: Belgien indfører forbud mod salg af mobiltelefoner til børn under 7 år.
Den 1. marts 2014 trådte nye regler i kraft for salg af mobiltelefoner i Belgien. Det er nu forbudt at sælge og reklamere for mobiltelefoner specielt designet til små børn (under 7 år). Klik her for at læse mere.

2013: Frankrigs Sundheds Agentur opfordrer til reduceret eksponering for radiofrekvent stråling.
I en større offentlig bekendtgørelse den 15. oktober 2013 advarer ANSES, det franske agentur for Fødevarer, Miljø- og Arbejdsmedicin, befolkningen og råder til, at man mindsker sin eksponering for stråling fra mobiltelefoner. Klik her for at læse mere.
Stor uafhængig forsker-rapport dokumenterer skadevirkningner af trådløs stråling

2012: Ruslands strålebeskyttelsesmyndighed fraråder trådløst internet i børnehaver og skoler: Se udmelding fra den Russiske strålebeskyttelsesmyndighed. Klik her for dansk oversættelse.

2012: Chile indfører en restriktiv lov i forhold til mobilmaster stråling.

1) Den tilladte sendestyrke fra mobilmasterne reduceres kraftigt. 2) Teleselskaberne skal så vidt muligt dele mobilmaster (derved fjernes unødvendig stråling, idet masternes antal reduceres). 3) Borgere får indflydelse i forhold til placering af mobilmaster. 4) Der bliver taget hensyn til den devaluering af boligers og områder værdi, der sker, når en mobilmast kommer op. Ejere af ejendomme og lokalområder kan få mulighed for at få økonomisk kompensation fra teleselskaberne - også for eksisterende mobilmaster. 5) Der kan tages beskyttende hensyn, dvs. regulering af mobilmasterne, specielt i forhold til områder, hvor der er mange mobilmaster tæt på boliger, institutioner, børnehaver, skoler og sygehuse.
http://noticias.terra.cl/nacional/entra-en-vigencia-ley-que-regula-instalacion-de-torres-para-antenas-celulares,e368f926eccd7310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html

2012: Indien sænker den maksimalt tilladte stråling fra mobilmaster til 1/10 af den hidtige grænseværdi.
http://www.hindustantimes.com/India-news/NewDelhi/DoT-turns-down-telcos-plea-to-keep-radiation-order-on-hold/Article1-905540.aspx
http://rtn.asia/1242_cut-cellphone-tower-radiation-90-gov-mobile-operators

2012: Svejtsisk myndighed advarer om sundehdsrisici ved mobilstråling:
http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00686/index.html

2011: Ruslands strålebeskyttelsesmyndighed fraråder børns, unges og gravides brug af mobiltelefon: Resolution om børn, teenagere og mobilstråling fra russisk strålingsmyndighed 2011.

2011: Italiens sundhedsmyndighed råder til, at forsigtighedsprincippet gøres gældende og at børn kun bruger mobiltelefon, hvis det er virkelig nødvendigt.

2011: Canadas sundhedsmyndighed råder til, at børn under 18 år begrænser mobiltelefonsamtaler, fordi de er mere sårbare for skadevirkninger.

2011: Englands sundhedsmyndighed råder til, at børn og unge under 16 år kun bruger mobiltelefoner, hvis det er højst nødvendigt.

2011: Ruslands øverste strålingsmyndighed oplyser, at børn og teenagere er mere sårbare overfor skadevirkninger af mobilstråling og at deres brug af mobiltelefon bør begrænses.

2010: Frankrig forbyder ved lov mobiltelefoner i landets skoler (grund- og mellemskole).

2010: Israels myndigheder fraråder brug af trådløse fastnettelefoner.

2010: Australiens myndigheder råder til, at børn kun bruger mobiltelefoner til SMS.

2009: Finlands strålingsmyndighed råder til at børns brug af mobiltelefoner begrænses.  

2008: Russisk strålingsmyndighed advarer om at børn tager mere skade end voksne af mobilstråling 2008

2008: Indiens ministerium for telekommunikation råder til, at børn under 16 år ikke bruger mobiltelefon.

2008: Ruslands øverste strålingsmyndighed fraråder, at børn under 18 år samt gravide taler i mobiltelefon.

2008: Israels sundhedsmyndigheder råd til at børns brug af mobiltelefoner begrænses.   

2007: Tyske myndigheder fraråder brug af trådløse fastnettelefoner og trådløse internetroutere (WiFi).

2007: Taiwan fjerner alle mobilmaster på eller i nærheden af skoler.

2005: Svejtsisk myndighed informerer borgerne om sundhedsrisici ved mobilstråling og oplyser om muligherne for at begrænse eksponeringerne.

I øvrigt har en række lande fastsat lavere grænseværdier for mobilstråling end Danmark. Det gælder Belgien, Italien, Schweiz, Liechtenstein, Luxembourg, Rusland og Kina.
Se grænseværdierne under menupunktet "Grænseværdier".