Frankrigs Sundheds Agentur opfordrer til reduceret eksponering for radiofrekvent stråling

I en større offentlig bekendtgørelse den 15. oktober 2013 advarer ANSES, det franske agentur for Fødevarer, Miljø- og Arbejdsmedicin, befolkningen og råder til, at man mindsker sin eksponering for stråling fra mobiltelefoner.

Advarslen bygger på en 460 sider lang rapport, som er resultatet af to års arbejde af en ekspertgruppe der har gennemgået den videnskabelige forskning om farerne ved udsættelse for radiofrekvent (RF) stråling.

"Denne opdatering har ikke belyst nogen dokumenterede helbredseffekter og resulterer ikke i forslag om nye maksimumgrænser for befolkningens eksponering. Nogle beviser peger dog på forskellige biologiske virkninger hos mennesker og dyr. Desuden peger nogle publikationer på en mulig øget risiko på langt sigt for hjernesvulster hos storforbrugere af mobiltelefoner. På baggrund af denne information, og på baggrund af den hurtige udvikling af teknologier og praksis, anbefaler ANSES at begrænse befolkningens eksponering for radiofrekvenser - især fra mobiltelefoner - især for børn og intensive brugere, og at kontrollere den samlede eksponering fra mobiltelefonmaster".

Det bør bemærkes at "storforbrugere" er her defineret som 40 minutters daglig mobiltelefonsamtale.

Resultaterne af disse eksperters råd er således i overensstemmelse med klassificeringen af radiofrekvenser som "muligt kræftfremkaldende" for storforbrugere af mobiltelefoner som IARC, WHO’s International Agency for Research on Cancer tidligere har meldt ud.

Eksperternes råd påviser desuden, med begrænsede niveauer af beviser, forskellige biologiske effekter på mennesker eller dyr, hvoraf nogle allerede blev indberettet i 2009: disse effekter kan påvirke søvnkvalitet, mandlig fertilitet og kognitive evner".

Agenturet anbefaler, at børns udsættelse for RF bør reduceres "ved at opmuntre til moderat brug af mobiltelefoner, helst med headset og mobiler med de laveste SAR-værdier."

På grund af de sundhedsmæssige betænkeligheder og for at begrænse eksponeringen for RF, især i de mest sårbare befolkningsgrupper, anbefaler agenturet:

  • at voksne storbrugere af mobiltelefon bruger headset
     
  • for alle brugere generelt: at købe mobiltelefoner med de laveste SAR-værdier;
     
  • at reducere eksponeringen af børn ved at opfordre til moderat brug af mobiltelefoner;
  • at fortsætte med at forbedre registrering af befolkningens eksponering i udendørs og indendørs miljøer gennem anvendelse af målekampagner;

  • at dokumentere de betingelser, der på de eksisterende anlæg forårsager den højeste eksponering af offentligheden og efterforskning i, hvad foranstaltning disse engagementer kan reduceres ved tekniske midler.

  • at alt almindeligt udstyr, der er beregnet til brug i nærheden af kroppen (DECT-telefoner, tablet-pc'er, babyalarmer osv.) og som udsender elektromagnetiske felter, tydeligt skal vise det maksimale niveau for eksponering (som f.eks. SAR værdi), som det allerede er tilfældet for mobiltelefoner.

ANSES, Nationalt Sikkerheds Agentur for Fødevarer, Miljø- og Arbejdsmedicin er en offentlig, administrativ organisation, der refererer til de franske ministerier for sundhed, landbrug, miljø og forbrugere. Agenturet har tilknyttet 800 videnskabelige specialister.

Engelsk pressemeddelelse fra ANSES kan læses her:
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/PRES2013CPA18EN_0.pdf

Den fulde rapport fra ANSES kan læses her (på fransk):
http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/AP2011sa0150Ra.pdf