Frankrig vedtager lov om at beskytte mod elektromagnetisk stråling

Den 29 Januar 2015 vedtog det Franske Parlament en lov vedrørende elektromagnetisk stråling med specielle hensyn til at reducere eksponeringen af børn og unge. Der forlanges også en undersøgelse af hvor mange borgere allerede er blevet overfølsomme overfor strålingen.

Loven, som har været 2 år undervejs gennem det politiske system, er væsentligt udvandet ift. ambitionerne i det oprindelige lovforslag men selvom den vedtagne lovtekst ikke går ligeså langt, så sætter den alligevel præcedens i EU mht. forsigtighedsprincippet.

Den nye lov har bl.a. følgende punkter:

 • Trådløst internet (Wi-Fi) er forbudt på steder hvor børn under 3 år skal opholde sig, eksempelvis børnehaver og daginstitutioner.
   
 • Trådløst internet (Wi-Fi) i grundskoler skal slukkes når den ikke aktivt bruges ifm. undervisning.
   
 • Reklamer for mobiltelefoner skal tydeligt fremhæve anbefalingen af at bruge tilbehør (f.eks headset) der reducerer eksponering af hovedet for strålingen fra mobilen. Til børn under 14 år skal sælger, ved forlangende, inkludere dette tilbehør gratis. Overtrædelse af dette vil blive straffet med bøde på € 75.000 (ca. 500.000 Kr.)
   
 • Om et år skal regeringen forelægge Parlamentet en rapport om elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) i Frankrig.
   
 • Enhver, der har til hensigt at bygge et eller flere radioanlæg som er underlagt regulering af ANFR (Frankrigs telestyrelse) skal stille beregninger af de elektromagnetiske felter, der vil blive genereret, til rådighed for offentligheden.
   
 • Et udvalg nedsættes i ANFR som skal indsamle og rapportere om elektromagnetiske felt målinger  samt hvilke foranstaltninger er truffet for at reducere eksponeringen på steder hvor niveauerne er højere end normalt.
   
 • Indenfor et år skal ANFR producere et kort over alle sendemaster i Frankrig.

Kilde: Le Monde 29 Jan 2015