475 SPECIALLÆGER ADVARER

I Belgien går det ikke så godt for teleindustrien at holde lægerne nede. Det useriøse organ ICNIRP, som "vejleder" blandt andre de danske sundhedsmyndigheder, har mistet troværdigheden der, så udrulningen af 5 G er på stand by.
Læs her deres opråb -på engelsk. Der er en liste over de 475 i teksten. Langt flere har senere bakket op. Og hovedargumentet er LÆGELØFTET - det samme som i Danmark.

https://en.hippocrates-electrosmog-appeal.be/appel