5G er et miljøtoksin -beder om foretræde på Christiansborg

5G udrulningen - en uoverskuelig miljøtrussel

Beslutningen om udrulning af 5G i Danmark og i Norden blev vedtaget på Nordisk ministermøde d. 23. maj 2018. De nordiske statsministre udtalte dengang, at Norden skal være en del af verdenseliten, når 5G udvikles og implementeres. En måned senere modtog Statsminister Lars Løkke Rasmussen og de øvrige nordiske statsministre en appel fra over 200 anerkendte internationale forskere om at stoppe udrulningen af 5G på baggrund af forskning, som påviser alvorlige skader på dyr, planter og mennesker. Læs her 5G_Appel_til_nordiske_ministre.

2 appeller imod 5G

Ligeledes eksisterer en anden verdensomspændende 5G appel, som har fokus på at stoppe 5G både på landjorden og fra rummet, hvor det er planen, at 20.000 5G satellitter skal i kredsløb om Jorden. Bag denne appel er igen hundredvis af forskere og igen en lang række højt estimerede forskere. Denne verdensappel er tillige underskrevet af over 48.000 borgere på nuværende tidspunkt, som ønsker stop for 5G udrulningen.

Skadeligt for mennesker, dyr og planter

Baggrunden for den brede bekymring er, at 5G teknologien massivt vil øge den ufrivillige eksponering med radiofrekvent stråling, og dermed udgøre en overhængende trussel mod både miljøet og mod menneskehedens sundhed, idet radiofrekvent stråling er påvist skadelig for mennesker, dyr og planter.

5G er en af 13 nye miljøtrusler

Radiofrekvent elektromagnetisk stråling, som anvendes i trådløs teknologi, er klassificeret som en miljøgift af både Europarådet og Det Europæiske Miljøargentur. Senest har EU Kommissionens organ for nye miljøtrusler, SCHEER, udpeget 5G som en af 13 nye miljøtrusler, og rapporten giver 5G den højeste prioritet for risikoafklaring.

Konsekvenserne bør udredes inden udrulning!

Ligeledes har et internationalt panel af miljøforskere i 2018 medregnet skader på miljøet fra radiofrekvent elektromagnetisk stråling i sin årlige liste over de vigtigste miljøproblemer i verden. Udrulningen af 5G er således defineret som en miljøtrussel, og udrulningen af 5G har potentielt katastrofale konsekvenser for miljø og for sundhed. Konsekvenserne bør derfor udredes, før der træffes beslutning om udrulning af 5G.

5G overholder ikke Århuskonventionen

I henhold til Århuskonventionen, som EU og Danmark har underskrevet, skal der være mulighed for offentlig deltagelse i beslutningsprocesser indenfor miljøområder, som berører den brede befolkning. Imidlertid er udbredelsen af 5G vedtaget uden nogen form for offentlig debat vedr. konsekvenser for miljøet, ingen høringer eller anden mulighed for indsigelser fra miljøorganisationer eller borgere.

Insekter og fugle risikerer af uddø

Udrulningen af 5G er en miljøtrussel og indebærer risiko for uddøen af en lang række insekter og fugle, samt kollaps af vigtige basale økosystemer på Jorden, som på sigt kan have uoverskuelige og vidtrækkende konsekvenser, også for menneskehedens overlevelse. Der eksisterer ingen gældende grænseværdier, der beskytter miljøet mod skadelige effekter af radiofrekvent stråling.

På baggrund af gældende lovgivning må 5G licens-auktionen samt udrulningen af 5G teknologien standses straks indtil:

  1. Konsekvenserne for miljøet af en sådan udrulning er klarlagt ud fra den videnskabelige evidens, og alle miljøoplysninger er offentliggjort.
  2. Udrulningen af 5G har været genstand for en offentlig debat, med udgangspunkt i de identificerede konsekvenser for miljøet.

Beder om foretræde på Christiansborg

2 NGO'er beder om foretræde på Christiansborg angående 5G udrulningen og den kommende 700 MHz Frekvensauktion: Rådet for Helbredssikker-telekommunikation og EHS foreningen har i fællesskab bedt om foretræde for følgende udvalg:

Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg:

Kære Energi-, Forsynings- og Klimaminister, -udvalg og -ministerium samt Energistyrelse

På baggrund af de mange alvorlige advarsler, som over 200 internationale forskere står bag vedr. de omfattende konsekvenser 5G teknologien vil have på specifikt dyr og planter samt natur og miljø generelt, modtager I dette omfattende materiale.

Vedhæftet i denne mail finder I følgende:

1. Anmodning om foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget vedr. internationale forskeres advarsler om konsekvenserne ved 5G teknologien. Vi håber snarest at komme i foretræde.
2. 5G udrulningen er i strid med Århuskonventionen samt Europa Kommissionens Forsigtighedsprincip
3. Verdenstoppen af forskning advarer: Stop salget af 5G-licenser
4. 5G appel sendt til Nordiske Statsministre inkl. Lars Løkke Rasmussen d. 27. juni 2018
5. International 5G Appeal Earth and Space

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg:

Kære Miljøminister, Miljø- og Fødevareudvalg, Miljøministerium samt Miljøstyrelse

På baggrund af de mange alvorlige advarsler, som over 200 internationale forskere står bag vedr. de omfattende konsekvenser 5G teknologien vil have på specifikt dyr og planter samt natur og miljø generelt, modtager I dette omfattende materiale.

Vedhæftet i denne mail finder I følgende:

1. Anmodning om foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget vedr. internationale forskeres advarsler om konsekvenserne ved 5G teknologien. Vi håber snarest at komme i foretræde.
2. 5G udrulningen er i strid med Århuskonventionen samt Europa Kommissionens Forsigtighedsprincip
3. Verdenstoppen af forskning advarer: Stop salget af 5G-licenser
4. 5G appel sendt til Nordiske Statsministre inkl. Lars Løkke Rasmussen d. 27. juni 2018
5. International 5G Appeal Earth and Space

 

Med venlig hilsen

Vibeke Frøkjær Jensen, Cand. med. vet., Ph.D, forsker og videnskabelig rådgiver, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation
Thomas Graversen, Cand. Polyt. Elektronik Ingeniør med speciale i digital signalbehandling, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.
Henrik Eiriksson, It-specialist og researcher, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation
Pernille Schriver, Cand. Scient. Biolog og miljøvejleder, formidlingskoordinator i EHS Foreningen.