Advokat konkluderer: ”5G vil være i strid med regler i Menneskerettighedskonventionen, FN´s børnekonvention, Bern- og Bonnkonventionerne"

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har i samarbejde med EHS Foreningen, MayDay samt Dansk Institut for Folkesundhed afholdt 5G Konference på Christiansborg d. 4. maj 2019. (Se programmet her)

Udenlandske og danske oplægsholdere fortalte bredt om de mange forskellige menneskelige og miljømæssige konsekvenser, som 5G teknologien givetvis vil medføre vurderet ud fra den robuste forskning, som allerede viser biologiske effekter fra 2G, 3G og 4G.
Dagen blev afsluttet med et oplæg fra advokat Christian F. Jensen fra Bonnor Advokater i Holte.

Advokat Christian F. Jensen

Citat fra det juridiske responsum (Fremhævningen med fed skrift er foretaget af os):

Konklusion og afsluttende bemærkninger.
Det konkluderes i nærværende responsum, at etablering og aktivering af et 5G-netværk, således som det p.t. foreligger beskrevet, vil være i strid med gældende menneskeretlige og miljøretlige regler i Europæiske Menneskerettighedskonvention, FNs børnekonvention, EU-regler og Bern- og Bonn-konventionerne.

Årsagen hertil er den meget betydelige, videnskabelige dokumentation, der foreligger for, at radiofrekvent elektromagnetisk stråling er helbredsskadeligt og -farligt for mennesker (og særligt for børn), dyr og planter. Dette gælder også, når strålingen holder sig indenfor de retningslinjer, som anbefales af ICNIRP og som anvendes af Danmark og bredt i EU.

De nøjagtige helbredsmæssige skadevirkninger af 5G-systemet er ikke kendte, idet der ikke er tale om et eksakt defineret system, men det er på baggrund af den foreliggende forskning i radiofrekvent elektromagnetisk strålings påvirkninger af f.eks. menneskers og dyrs kroppe, herunder ved fremkaldelsen af DNA-skader og oxidativt stress, stærkt usandsynligt, at det ikke skulle medføre tilsvarende skadevirkninger som de hidtidige systemer, særligt al den stund det er baseret på samme grundlæggende stråling.

Den danske stat tjener betydelige beløb på at tillade oprettelse og drift af kommunikationssystemerne, bl.a. ved beskatning af overskud og auktioner over de frekvensbånd, som teleselskaber benytter til at opbygge den kommunikationsinfrastruktur, der kan indbringe selskaberne selv milliarder i overskud.

Alfonso Balmori er én blandt mange forskere, der har udtalt sig på følgende måde om den iboende interessekonflikt i dette strukturelle problem, jf. Balmori 2005 p. 116: ”Controversy is frequent when the scientists recognize serious effects on health and on the environment that cause high economic losses."

 

Læs selv det juridiske responsum her: 190504 Responsum med bilag 1.pdf

Update: June 1st, 2019: Official english version of Document "Legal opinium on 5G" available.

 

Se advokat Christian F. Jensen præsentere responsum

 

Opdateret: 2019.05.06. Bilag 1 tilføjet. Opdateret til dokument i korrekt version kl 15:45.
Opdateret: 2019.05.07. Responsum med officiel logo på forside fra Advokat. Ingen ændringer i resten af dokumentet.

Opdateret: 2019.05.13. Responsum video præsentation tilføjet.
Opdateret: 2019.07.01. Link to english version of article and document added.