Direkte sammenhæng mellem mobilmaste-stråling og helbredsproblemer, viser ny undersøgelse

En ny spansk undersøgelse bekræfter at mennesker udsat for stråling fra mobilmaster har en signifikant øget forekomst af neurologiske symptomer – også kendt som “mikrobølge syndromet”.

I denne undersøgelse anvendte forskere en solid statistisk metode til at gen-analysere data fra en tidligere mobilmaste undersøgelse.

Forskerne fandt at forekomsten af forsøgsdeltagernes helbredssymptomer er direkte forbundet med mikrobølge-strålingsniveauerne fra mobilmaster, som var blevet målt i deltagernes hjem.

Undersøgelsen viser at mennesker udsat for mikrobølge-stråling fra mobilmaster har øget forekomst af følgende symptomer:

 • hovedpine
 • søvnproblemer
 • hjerte og kredsløbsforstyrrelser
 • koncentrationsvanskeligheder
 • hukommelsessvigt
 • depression
 • humørsvingninger
 • svimmelhed
 • synsforstyrrelser
 • udmattelse
 • manglende appetit
 • hudproblemer

Forskerne inddrog alle kendte mulige faktorer i analysen og fandt en direkte sammenhæng mellem mobilmaste strålingen og helbredssymptomerne, men fandt også at bekymring over mobilmasten, udover den direkte effekt fra strålingen, kunne give anledning til yderligere søvnproblemer.

De målte niveauer af stråling fra mobilmaster i forsøgsområdet er langt under de officielle grænseværdier for stråling så forskerne konkluderer at grænseværdierne straks bør sænkes og anbefaler yderligere epidemiologiske undersøgelser på befolkninger bosat nær mobilmaster.

Denne nye undersøgelse styrker konklusionerne fra en række internationale undersøgelser der viser sammenhæng mellem stråling fra mobilmaster og øget forekomst af helbredsproblemer hos mennesker.

Referencer:

Subjective symptoms related to GSM radiation from mobile phone base stations: a cross-sectional study, Navarro et al. 2013, British Medical Journal, Open access.
Link: http://bmjopen.bmj.com/content/3/12/e003836.full