EN BØN TIL ENERGIMINISTEREN

Kirsten Sæderup er en dansker, der ikke kan tåle radiofrekevent elektromagnetisk stråling og derfor heller ikke de fjernaflæste elmålere, også kaldet smartmetre, der udbredes over hele landet i disse år.
Den 13. juni skrev hun til energiministeriet med kopi til sit forsyningsselskab i Brande. Hun vedlagde en lægeerklæring fra den speciallæge, der ved mest om emnet, samt den vejledning, som vi slog op nylig. Desuden mange links. Og også et skriftligt svar fra den daværende energiminister til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget  i 2014 hvori det lød, at det i konkrete tilfælde bør være muligt at finde en teknologi, der ikke belaster EHS-ramte.
I Rasmus Helveg Petersens svar gentages, hvad elselskaber også siger nu, nemlig at det kun er når der afrapporteres til elselskabet, at der udsendes stråler. Flere gør kun dette en gang i døgnet, og det går hurtigt. Men eksperter påpeger, at systemet med målere samlet i klynger på typisk 500 er nødt til at sende mellem hinanden meget oftere, for at systemet skal kunne virke.

Kirsten Sæderup er hårdt ramt, som speciallægen skriver:
"Kirsten Sæderup har frembudt symptomer fra det autonome nervesystem med blodtrykssygdom og hjerterytmeforstyrrelser men også frembudt neurologiske symptomer samt kognitivt funktionssvigt. Symptomerne er fortsat tilstede, men kræver afskærmning og anden forebyggelse imod mikrobølgebestråling. Forværring er martkant, når Kirsten Sæderup færdes udenfor hjemadressen p.g.a. den voksende intensitet af højfrekvent mikrobølgestråling udløst via den allestedsnærværende trådløse kommunikationsteknologi."

I nogle andre lande kan man sige nej til at udsætte sit helbred for denne bestråling. Det bliver spændende at se om Venstres energiminister Lars Lilleholt kommer Kirsten Sæderup i møde. En bøn om at slippe for fjernaflæst elmåler med radiofrekvent teknologi kan næppe gøres meget bedre end dette. Resultatet kan få betydning for mange danskere.

Brevet.pdf

Speciallægeerklæring .pdf

Smartmeters Svar fra energiministeren