Momentum i International Stop 5G Folkebevægelse

Notice of Liability. I'm not a Lab Rat. Nordic contries Demonstration against 5G public health experiment.

En skelsættende dag forløb den 24. nov. i 4 nordiske lande, som tegn på, at Stop 5G Folkebevægelsen i Danmark, i Norden og internationalt har fået momentum og tyngde og skubber nu til den længe ventede og alarmerende manglende debat og dialog om udrulning af 5G og dens sundhedsmæssige bekymringer, som borgere og forskere i mange lande giver udtryk for.

Der blev afholdt demonstrationer i 4 nordiske lande, i 6 nordiske byer og med en bred repræsentation af organisationer, grupperinger, foreninger og politiske partier. Der blev læst en fælles enslydende protesttale (Tekst, Video) op i de nordiske hovedstæder, direkte henvendt til ansvarlige nordiske politikere, som sidste år besluttede, at Norden skulle gå forrest i udrulningen af 5G teknologien. Talen sendes til ansvarlige myndigheder og politikere.

5G udrulningen i Danmark, i Norden og internationalt har forløbet uden debat, uden dialog, uden informationer fra ansvarlige myndigheder og med et betændt indtryk af, at industrier og telebrancher og økonomiske interesser har været drivkræfterne, der trækker den grå 5G- pengemaskine, som en ødelæggende bundtrawler, der trækkes hen over menneskerettighederne på Jorden og nu også i rummet og efterlader et finmasket netværk af nye 5G antenner og satellitter, der skal være det teknologiske stillads i fremtidsvisionen om Internet of Things.

Fra sundhedsansvarlige myndigheder og politikere forlyder, at der ikke er nogen væsentlige forhold omkring 5G, som på nuværende tidspunkt tænder røde alarmsignaler, da de bagvedliggende organisationer, WHO og ICNIRP, som fastlægger de overordnede retningslinjer på EMF området, har klistret deres finger fast med gaffatape til knappen på den grønne Go-5G-GO-lampe, og med tykke skyklapper for udsynet, bliver der udbasuneret i de øverste beslutningslag, ....”vi overholder de anbefalede strålingsgrænseværdier på alle områder i samfundet – lige fra smartmeter og babyalarmer, til mobiltelefoner og tablets, så derfor er der aldeles ingen bekymringer forbundet med 5G”. Dog skal det lige nævnes, at  disse retningslinjer kun forholder sig til, at man er beskyttet imod opvarmningsskader ved brug af én trådløs device i max 6 min. og ej heller tager højde for langtidseffekter.

En helt anden side af samme ”historie” fortælles af bekymrede forskere og naturvidenskabsfolk, som har studeret og forsket i biologiske reaktioner ved EMF på celleniveau og hvor studier viser, at EMF påvirker ved niveauer flere millioner gange lavere end niveauet sundhedsmyndighederne anbefaler. Denne viden har ført til, at flere internationale appeller 5G EU Appeal, 5G Space Appeal, EMF-Scientist Appeal er blevet sendt og bliver sendt til verdens regeringer, til FN og til WHO. Telebranchen informerer selv, at strålingsniveauet vil stige med op til 20% i gennemsnit i 2025. Senest er dette brev, udarbejdet af advokat Christian F. Jensen, EHS Foreningen, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, MayDay og professor Olle Johansson, sendt til FN.

Mange foreninger, organisationer, privatpersoner mm. har forsøgt igennem flere år at informere ansvarlige beslutningstagere om EMF forskning, som viser overhængende fare for at skade biologiske væsener, lige fra mennesket til dyr og planter og bakterier og mikroorganismer. Møder, konferencer, foretræder ( 1 , 2 ),  artikler, breve, telefonsamtaler, underskriftindsamlinger  mm. er blevet anvendt i håbet om, at beslutningsdelen i vort samfund tager sig tid til at stoppe op og lytter til forskning og forskere og som minimum anvender forsigtighedsprincippet, når der er åbenlys uenighed i både forskerkredse og blandt politikere. Dog er det som om, at jo mere den bekymrede gruppe verdensborgere forsøger at trænge igennem muren til beslutningskontorene, jo sværere bliver det at få politikere i tale og jo mere misinformation spytter public service kanalen DR ud af deres kanaler efterfuldt af Mandag Morgen og TjekDet, som bagved skærmen tilsyneladende består af unge og uerfarne journalister, som behændigt fodres med en bestemt kategori af information, nemlig den form for information, som understøtter myndighedernes fastlåste og urokkelige holdning om, at 5G teknologien ikke er bekymrende.

Når ingen dialog imødekommes og ingen åbenhed overfor befolkningsgrupper, som allerede kan mærke det nuværende strålingsniveau på kroppen, træer som synligt udviser misvækst samt bekymrende fald i både biodiversiteten, reduceret fertilitet og sædkvalitet blandt unge og en bekymrende stigning i hjernekræft i både Danmark, England og Frankrig, ja så optrappes modstanden og retorikken fra grupper, som ikke bliver hørt. Denne mangel på dialog og ansvarlighed er næring til den globalt voksende folkebevægelse imod 5G, som i første omgang førte til den første fælles nordiske demonstration d. 24. nov. Folkebevægelsen vokser sig større og stærkere for hver dag der går. Canada, USA, England, Irland, Italien, Norge, Sri Lanka, Australien, New Zealand, Finland, Kroatien, Frankrig, Spanien, Portugal, Tyskland, Italien, Island, .......så snart en aktiv Stop 5G gruppe dukker op i et nyt land, bliver den inviteret med ind i folkebevægelses nærende og støttende fællesskab.

Den Globale Stop 5G Folkebevægelse har fået tilpas stor tyngde, momentum og aktive medlemmer, og triller og ruller nu i kølvandet på den grå 5G-pengemaskine, nogle gange endda foran og informerer om de sundhedsmæssige og miljømæssige konsekvenser. Information, som vi desværre ikke får fra vore regeringer, teleindustrien eller sundhedsmyndigheder.

Næste fælles aktion er "5G Global Protest Day" 25. jan. 2020, hvor over 25 lande allerede har meldt deres deltagelse.