Spansk Ombudsmand afgør at 5G skal miljø godkendes

Defensor Del Pueblo

Den Spanske ombudsmand har afgjort at den Nationale 5G handlingsplan ikke har taget hensyn til miljøaspekter.

Det kan få stor betydning for hele Europa at den spanske Nationale 5G handlingsplan ikke har taget hensyn til miljøaspekter, da flere landes miljølovgivning er baseret på samme EU lovgivning.

Ombudsmandens dokument indeholder en (juridisk) analyse og afgørelse af hvordan miljølovgivningen relaterer til den Spanske Nationale 5G-Plan.

Foreningen AVAATE (Asociación vallisoletana de afectados por antenas de Telecomunicaciones), "sammenslutningen af Vallaoidere berørte af telekommunikationsantenner" i det Nordvestlige spanien, har insendt klagen til Ombudsmanden over den manglende miljøgodkendelse af den nationale 5G handlingsplan.

Ombudsmanden har taget stilling til 5G-implementeringsplanen efter klagen indgivet af AVAATE og konklusionen er klar: Implementeringen af ​​5G-teknologi i Spanien har ikke været genstand for forudgående miljøvurdering af myndighederne. En tidligere miljøevaluering af planen eller de pilotprojekter, der stammer fra den, er ikke officielt blevet foretaget, og Ministeriet for Økonomi og Erhverv's afvisning af at gøre det er ikke berettiget, selvom flere foreninger anmodede om det under den offentlige informationsproces om planen.

I beslutningen underskrevet af Ombudsmand Francisco Fernández Marugán den 21. august understreger Ombudsmanden, at ministeriet gennem sin statssekretær har ignoreret forskellige artikler i lov 21/2013 af Miljøvurdering, undgået høring af udkastet til 5G-planen og udkastet til 5G-pilotprojekter til det tilsvarende miljøorgan. Som ombudsmanden fastslår vil der i pilotprojekterne, der gennemføres, blive anvendt et frekvensbånd, som sikre eksponeringsgrænser endnu ikke er fastlagt til, hvilket er noget, der er totalt i strid med forsigtigheds princippet.

AVAATE minder i sin klage om, at:

"omstændigheden, at der i øjeblikket er en eksponentiel stigning i elektrosensitive mennesker, der bliver syge, når de er omgivet af elektromagnetiske felter og radiofrekvente strålings emissioner fra trådløse kommunikationsenheder, som der er stor usikkerhed om, med den nye 5G-udvidelse."

"Vi beder på vegne af dem, der er berørt af radiofrekvenser, ombudsmanden, om at appellere til staten om at 5G-planen ikke gennemføres eller i modsat fald anmoder Generel administrationen af staten om suspension af samme, indtil kendskab til dens miljømæssige og helbredsmæssige konsekvenser er evalueret.

AVAATE har den 26. Aug 2019 udsendt følgende Pressemeddelse (oversat fra spansk):

Asociación vallisoletana de afectados
por antenas de Telecomunicaciones
AVAATE
C/ Andrés de la Orden s/n
47003 Valladolid
avaate@avaate.org

PRESSEMEDDELELSE

5G NATIONAL PLAN

Ombudsmanden siger, at national 5G-plan ikke har taget hensyn til miljøaspekter.

I 5G-pilotprojekter bruges et frekvensbånd, hvor sikre eksponeringsgrænser endnu ikke er fastsat.

Ombudsmanden har fastslået, at implementeringen af ​​5G-teknologi i Spanien ikke har været underlagt myndighedernes forudgående miljøvurdering. Tidligere miljøevaluering af 5G-planen eller de pilotprojekter, der er afledt af den, er ikke officielt blevet foretaget. Økonomi- og erhvervsministeriets afvisning af at foretage miljøevalueringen, har heller ikke været berettiget. Og dette til trods for, at forskellige foreninger anmodede om det under den offentlige informationsproces i 5G-planen. I denne forbindelse understreger Ombudsmanden, at ministeriet gennem sin "statssekretær for digital fremme" har ignoreret flere artikler i lov 21/2013 om miljøvurdering og undgået at konsultere udkastet til 5G-planen og udkastene til 5G-pilotprojekter til det tilsvarende miljøorgan.

Som ombudsmanden fastslår, vil der i pilotprojekterne, der gennemføres, blive brugt et frekvensbånd, som der endnu ikke er fastlagt sikre eksponeringsgrænser for, hvilket er noget, der er totalt i strid med forsigtigheds princippet. Af alle disse grunde er det presserende, at der en gang for alle, oprettes en Kommission for 'radiofrekvenser og sundhed', der har været eksisterende i mere end fem år i den generelle telekommunikationslov.

Den nationale 5G-plan, på hvilken denne teknologi implementeres i Spanien, blev offentliggjort i december 2017, på det forrige ministerium for energi, turisme og digital agenda's webside, af ​​den daværende minister for informationssamfundet og den digitale agenda. Det blev ikke offentliggjort i det officielle statstidende, sandsynligvis for ikke at facillitere at 5G-planen let kunne udfordres ved domstolene.

Selvom Generaldirektoratet for Telekommunikation for Ministeren for digital fremgang (økonomi- og erhvervsministeriet) er af den mening, at 5G-planen ikke er hverken en norm eller et bindende dokument, der genererer effekter mod tredjepart, sandheden er, at 5G-planen i praksis handler som om det er begge dele. Beviset er, at under beskyttelse af den samme lovgivning er flere normer og handlinger blevet godkendt:

  • Forordning ETU / 416/2018 af 20. april, som ændrer forordning ETU / 1033/2017, af 25. oktober, som godkender den nationale tabel for frekvensallokering.
  • Forordning ETU / 531/2018, den 25. maj, om godkendelse af specifikationerne for bestemte administrative klausuler og tekniske krav til tildeling på auktion af koncessioner til privat brug af radioelektrisk public domain i båndet 3600-3800 MHz og den dertilhørende auktion.
  • Resolutionen af ​​14. februar 2018 af ministeren for 'informationssamfundet og den digitale agenda', der gør det muligt at anvende visse frekvensbånd til pilotforsøg, der er planlagt i den Nationale 5G-Plan.
  • Forordning ECE / 1016/2018, den 28. september, der fastlægger det lovgivningsmæssige grundlag for tildeling af tilskud til 5G-teknologi-pilotprojekter.
  • Ministerrådets aftale af 23. februar 2018, hvorved den offentlige forretningsenhed Red.es er godkendt på baggrund af den forrige forordning, til tildeling af støtte til en værdi af 20 millioner euro til at øge udviklingen af den private sektor via to 5G-pilotprojekter inden for rammerne af 5G National Plan og for at bidrage til målene i National Plan for Intelligente Territories.
  • Oprettelsen af ​​et teknisk kontor for den nationale 5G-plan, der vil være ansvarlig for koordinering af planen, indrammet i Generaldirektoratet for Telekommunikation og Informationsteknologi hos ministeren for 'informationssamfundet og den digitale dagsorden.'

Ombudsmanden finder, at 5G National Plan ikke har taget hensyn til dens miljømæssige aspekter og har ikke anvendt dem, ikke engang med det formål at retfærdiggøre at en reguleret evaluering af 5G National Plan, ikke var påkrævet i henhold til Miljøregulerings lov 21/2013, 9. december.
Ombudsmanden har henvendt sig til ministeren for 'digital fremme' i økonomi- og erhvervsministeriet og har påmindet dem om deres juridiske forpligtelse til at ”indsende planer og projekter inden for telekommunikation til henholdsvis strategisk miljøvurdering og miljøpåvirkningsvurdering, når de lever op til kravene fastlagt i lov 21/2013 om miljøvurdering ”. Han har også gentaget sit forslag om, at udkast  til en forordning, udarbejdes sammen med Ministeriet for Sundhed, Forbrug og Social Velfærd, som Com bør reguleres efter.

Valladolid 26. august 2019.
Ombudsmandens beslutning er vedhæftet i pdf herunder.
avaate@avaate.org

Referencer:

Ombudsmans document English version (translated): SpanishOmbudsman.pdf

Ombudsmans document Spanish version (original): http://www.avaate.org/IMG/pdf/agosto_2019_1_18011666_4.pdf

Relaterede artikler:

-AVAATE pressemeddelse: www.avaate.org/spip.php?article2834
-De indgiver en klage til ombudsmanden over 5G-implementeringsplanen (spansk):  http://ultimocero.com/destacada/2019/08/27/defensor-del-pueblo-constata-plan-implantacion-del-5g-no-ha-pasado-evaluaciones-ambientales/
-Ombudsmanden bemærker, at 5G-implementeringsplanen ikke har bestået miljøvurderinger http://ultimocero.com/destacada/2018/07/15/presentan-una-queja-al-defensor-del-pueblo-plan-implantacion-5g/

Viden om EHS ramte i Danmark:
http://ehsf.dk/aktuelt.htm#EHS-publikation

Oprettet 27 Feb 2020 T.G.
Opdateret 29 Feb 2020 H.E.

Dokumenter: