SUNDHEDSSTYRELSEN MISINFORMEREDE GROFT I TV-UDSENDELSE

Rådets Henrik Eiriksson påviser her overfor Sundhedsstyrelsens Statens Institut for Strålesikkerhed (SiS), at dets enhedschef misinformerede, da hun i DR2-udsendelsen Mellem Himmel og Jord hævdede, at WHO klassificering af radiofrekvent elektromagnetisk stråling som muligvis kræftfremkaldende kun gjaldt ved brug af mobiltelefoner. De tre mails vises i kronologisk orden og med to links, der beviser hendes for befolkningen så væsentlige fejl. En fejl, som det norske Statens Strålevern indirekte bekræfter (se vedlagte dokumenter nederst).
 

Oprettet: 2016-07-22, Sidst opdateret: 2016-08-04


Fra: Henrik Eiriksson ( henrik {at} solvation.net ), 
Sendt: 13. juli 2016 17:24


Att: Mette Øhlenschlæger,

I DR2 programmet "Mellem himmel og jord", sendt 2016-07-11, udtaler du at IARC/WHO kræftklassificeringen af radiofrekvent stråling udelukkende gælder brug af mobiltelefoner.

Den udtalelse er faktuelt forkert.

IARC — kræftforskningsinstitut under WHOklassificerer agenser og skelner ikke på kilder til eksponering.
Derfor er alle kilder til eksponering for agensen radiofrekvent stråling, herunder WI-FI, DECT-telefoner, trådløse spilkonsoller, mobiltelefoner o.lign. inkluderet i IARC's hazard identification.

Jeg forventer at du offentligt korrigerer din udtalelse således at borgere der har set dig i DR2 programmet ikke efterlades med en forkert opfattelse.

SIS bedes bekræfte modtagelsen af denne email.

Med venlig hilsen,
Henrik Eiriksson
Medlem af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation


On 14/07/16 13:43, Statens Institut for straalebeskyttelse wrote:
J.nr. 1-6210-14/1
 
Kære Henrik Eiriksson
 
For at besvare din henvendelse er det nødvendigt at gå tilbage til IARCs oprindelige udmelding.   
 
Af WHOs pressemeddelelse i forbindelse med IARC’s klassificering tilbage i maj 2011 fremgår det:
 
“The IARC Monograph Working Group discussed and evaluated the available literature on the following exposure categories involving radiofrequency electromagnetic fields:  
-  occupational exposures to radar and to microwaves;
-  environmental exposures associated with transmission of signals for radio, television and wireless telecommunication; and  
-  personal exposures associated with the use of wireless telephones.”
 
IARCs kritiske gennemgang omfatter således den på daværende tidspunkt tilgængelige litteratur vedrørende trådløs kommunikation generelt, herunder mobiltelefoni. IARCs kritiske gennemgang viste udelukkende mulige sammenhænge mellem gliomer og meget langvarig brug af mobiltelefon, som det fremgår af den indledende opsummering:
 
“Lyon, France, May 31, 2011 ‐‐ The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), based on an increased risk for glioma, a malignant type of brain cancer, associated with wireless phone use.”
 
Den omfattende pressemeddelelsen indeholder desuden bl.a. følgende afsnit:
 
”Results
The evidence was reviewed critically, and overall evaluated as being limited among users of wireless telephones for glioma and acoustic neuroma, and inadequate to draw conclusions for other types of cancers. The evidence from the occupational and environmental exposures mentioned above was similarly judged inadequate. The Working Group did not quantitate the risk; however, one study of past cell phone use (up to the year 2004), showed a 40% increased risk for gliomas in the highest category of heavy users (reported average: 30 minutes per day over a 10‐year period).
 
hvor noten “limited” anfører, at “A positive association has been observed between exposure to the agent and cancer for which a causal interpretation is considered by the Working Group to be credible, but chance, bias or confounding could not be ruled out with reasonable confidence.”, mens noten til “inadequate” anfører, at ”The available studies are of insufficient quality, consistency or statistical power to permit a conclusion regarding the presence or absence of a causal association between exposure and cancer, or no data on cancer in humans are available.“
 
Conclusions
Dr Jonathan Samet (University of Southern California, USA), overall Chairman of the Working Group, indicated that "the evidence, while still accumulating, is strong enough to support a conclusion and the 2B classification. The conclusion means that there could be some risk, and therefore we need to keep a close watch for a link between cell phones and cancer risk."
 
"Given the potential consequences for public health of this classification and findings," said IARC Director Christopher Wild, "it is important that additional research be conducted into the long‐term, heavy use of mobile phones. Pending the availability of such information, it is important to take pragmatic measures to reduce exposure such as hands‐free devices or texting. "
 
Klassificering af radiofrekvent elektromagnetisk stråling i kategori 2B baseres derfor alene på forskningsresultater vedrørende intensiv og langvarig brug af mobiltelefon.
 
Dette er i overensstemmelse med oplysningerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, at ”Klassifikationen (2B) er generel for alle former for radio- og mikrobølger og alle kræftformer, men baggrunden for klassifikationen begrænser sig til mobiltelefoni og bestemte typer hjernekræft”. http://sundhedsstyrelsen.dk/da/straalebeskyttelse/mobiltelefoni,-traadlo...
 
Sundhedsstyrelsen finder, at udtalelserne i programmet dækker den nuværende viden på området og ser derfor ikke anledning til at foretage sig yderligere.
 
Med venlig hilsen
 
Mette Øhlenschlæger 
Enhedschef

Sundhedsstyrelsen
Strålebeskyttelse
Tlf:  44 54 34 54 
sis@sis.dk


 

Fra: Henrik Eiriksson, 
( henrik {at} solvation.net ), Sendt: 21. juli 2016 18:37

Vedr.: J.nr. 1-6210-14/1

Kære Mette Øhlenschlæger, Enhedschef, Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse,

Min henvendelse drejer sig om korrektheden af din udlægning af IARC/WHOs klassificering af radiofrekvent stråling i DR2 programmet ”mellem himmel og jord”, sendt 2016-07-11.

Herunder har jeg transkriberet, ordret, hvad du udtalte til Journalist og programvært Michael Jeppesen ca. 29 minutter inde i programmet da han spurgte dig direkte hvad IARC/WHO kom frem til ifm. klassficeringen af radiofrekvent stråling:

”Det man kom frem til det var, at man så to undersøgelser som påviste at der var en forøget risiko for at få en meget meget speciel form for hjernecancer. Det betød så at WHO efterfølgende kategoriserede radiofrekvent elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner i det der hedder kategori 2B. Det er den kategori hvor der muligvis er en risiko for en cancer sammenhæng og det handler altså udelukkende om brugen af mobiltelefoner og en meget meget sjælden form for hjernecancer”.

Din udtalelse i DR2 programmet er faktuelt forkert idet IARC/WHO klassificeringen gælder agensen radiofrekvent stråling, uafhængigt af kilde.

Du henviser til pressemeddelelsen fra IARCs kommunikationskontor som baggrund for dit svar. Jeg burde ikke skulle fortælle dig at en pressemeddelelse ikke er en tilstrækkelig kilde for en national sundhedsmyndighed at basere en videnskabelig konklusion på.
Jeg vil i stedet henvise dig til IARCs publication i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Oncology som jeg har vedlagt til din information. I denne artikel begrænses klassifikationen ikke til brugen af mobiltelefoner. Link til artiklen på Lancet online findes i fodnote til denne email.

Jeg vedlægger også et svar til en borger fra dine kolleger i det Norske Statens Strålevern, hvor de bekræfter at IARC/WHOs klassificering af radiofrekvent stråling er uafhængig af kilde.

Havde du i DR2 programmet udtalt at det er Sundhedsstyrelsens egen vurdering af IARC/WHO's klassificering at den udelukkende gælder brug af mobiltelefoner, havde det været en anden sag — og så kunne du blot håbe på at undersøgende journalister ikke interesserer sig for om Sundhedsstyrelsen besidder kompetancer der autoritativt kan undsige IARC/WHO og de 30 af verdens førende eksperter der mødtes i Lyon i 2011 for at gennemgå den videnskabelige literatur om radiofrekvent stråling og cancer.

Jeg ser frem til at Sundhedsstyrelsen offentligt korrigerer din forkerte udtalelse i DR2 programmet.

Med venlig hilsen,
Henrik Eiriksson
Medlem af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

Vedlagte dokumenter:

Brevet fra Norske Statens strålevern.

IARC/WHO artikel i The Lancet Oncology tidsskriftet.
 


Fra: Peter Yde, pey@sis.dk, 26 Jul 2016

Kære Henrik Eiriksson

Tak for din henvendelse. Idet Mette Øhlenschlæger er på ferie indtil medio august, vil din henvendelse først kunne besvares efter hun er kommet tilbage.

Venlig hilsen
Peter Yde
Chefkonsulent
Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse
Knapholm 7
2730 Herlev
Tlf.: 4454 3454
Mail: sis@sis.dk


Fra: Henrik Eiriksson, ( henrik {at} solvation.net ), 02 Aug 2016,

Kære Peter Yde, Chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse,

Idet Mette Øhlenschlæger repræsenterede Strålebeskyttelsen under Sundhedsstyrelsen i DR2 programmet "Mellem himmel og jord" 2016-07-11 og idet Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, objektivt, har vist at hendes udtalelse var forkert, ser vi ingen årsag til at udsætte en offentlig korrektion af udtalelsen i DR2 programmet.

Sideløbende, har EHS-foreningen rettet henvendelse til IARC's Monographs Programme vedr. Mette Øhlenschlægers udtalelse og både Dr. Robert Baan og Dr. Kurt Straif har skriftligt bekræftet at Sundhedsstyrelsens udlægning af IARC's 2B klassifikation af radiofrekvent stråling i DR2 programmet var forkert. Klassificeringen gælder for alle kilder til radiofrekvent stråling og er ikke begrænset til nogen given teknologi eller produkt. Korrespondencen med IARC er kopieret til Mette Øhlenschlæger.

Der er ikke mere at diskuttere om dette, så vi beder nu Sundhedsstyrelsen om offentligt at korrigere den fejlagtige udtalelse via Danmarks Radio nyheder.

Idet det meste af befolkningen er kronisk eksponeret for radiofrekvent stråling, går vi ud fra at Sundhedsstyrelsen er enig i, at det er en prioritet, at borgerne oplyses korrekt om denne agens.

Bekræft venligst dato og tidspunkt for korrektionen.

Med venlig hilsen,
Henrik Eiriksson
Medlem af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation