Frankrig vedtager ved lov at Forsigtigheds-princippet skal anvendes på elektromagnetisk stråling

Ved tredje offentlige møde om revision af landets skolebudget vedtaget et ændringsforslag fra Isabelle Attard fra partiet De Grønne.

Ændringsforslaget slår fast, at den digitale infrastruktur der er skabt indenfor den offentlige sektor og skoler og uddannelsesinstitutioner skal "fremme brugen af kablede dataforbindelser" og foretrække disse frem for trådløse (WiFi).

Der står også, at "forsigtighedsprincippet skal tvinge statslige regeringer og lokale myndigheder til at beskytte, især mindreårige, børn mod påvirkninger fra elektromagnetisk stråling".

I en tid hvor Belgien forbereder sig på at indføre en stribe af stærke foranstaltninger, der  forbyder salg og markedsføring af mobiltelefoner specifikt til børn, lider Frankrig stadig under et juridisk tomrum hvor myndighederne er uforstående.

Isabelle Attard minder om, at partiet De Grønnes forslag om begrænsning af skadevirkninger fra den elektromagnetiske luftforurening skulle have været behandlet i Nationalforsamlingen den 31. januar 2013, men blev henvist til økonomiudvalget af delegeret minister for små og mellemstore virksomheder, innovation og digitalisering under ministeriet for økonomisk genopretning Fleur Pellerin. Pellerin mener, at trods voksende bevisbyrde om skadevirkninger fra elektromagnetiske felter på mennesker, er bekymringerne baseret på "irrationel frygt."

Isabelle Attard mener vedtagelsen af denne lovændring er et vigtigt første skridt og afgørende. I takt med fuld udbredelse af 4G teknologien, hvor børnene udsættes for stadig større eksponering for elektromagnetiske bølger allerede som ganske små, haster det med at gå videre og stoppe ”legen med ilden.

Pressemeddelelsen fra Isabelle Attard fra partiet De Grønne (på fransk):
http://isabelleattard.eelv.fr/le-principe-de-precaution-applique-aux-ond...

Tak til Mads Wedel-Ibsen for oversættelsen til dansk.

Link til selve lovteksten på franske Assemblée nationale's hjemmeside:
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/0767/163.asp