SiS: EKSPERTISE UDEN EKSPERTER

Når danske myndigheder, politikere og andre trænger viden om radiofrekvente elektromagnetiske felter, henvender de sig til Statens Institut for Strålebeskyttelse - en enhed under Sundhedsstyrelsen. Vedhæftede opringning til institutet viser, at institutet ikke har hverken medarbejdere eller tilknyttede konsulenter med den nødvendige viden på området, selv om ansvaret blev overdraget til instituttet i 2012 (se fodnote). Enhedschefen, Mette Øhlenschlæger, høres i baggrunden.
Dette viste sig også for nylig i første afsnit af "Mellem himmel og jord", vist på DR2. Her oplyste institutets enhedschef, at IARC's kræft-kategorisering af radiofrekvent stråling kun gjaldt stråling fra mobiltelefoner. IARC er kræftforskningsagenturet under WHO. Rådet henvendte sig til Mette Øhlenschlæger og påviste, at hendes udtalelse var forkert, med henvisning til selve rapporten og en mail til en norsk embedsmand fra Øhlenschlægers kolleger i det Norske Statens Strålevern.

Både Dr. Robert Baan og Dr. Kurt Straif fra IARC's Monographs Programme har desuden nylig skriftligt bekræftet overfor EHS-Foreningen, at Sundhedsstyrelsens udlægning af IARC's 2B klassifikation af radiofrekvent stråling i DR2 programmet var forkert. Klassificeringen som 2B — muligt kræftfremkaldende — gælder for alle kilder til radiofrekvent stråling (dvs. mobiltelefoner, WI-FI, trådløse bord-telefoner, babyalarmer, trådløse forbrugsmålere, mobilmaster m.fl.) og er ikke begrænset til nogen given teknologi eller produkt. Korrespondencen med IARC er kopieret til Mette Øhlenschlæger. Klik her for Rådets korrespondence med Statens Institut for Strålesikkerhed

Det er meget bekymrende, at vi i Danmark tager så afslappet på et område, som flere og flere lande tager meget alvorligt for at beskytte deres befolkninger, f.eks. Frankrig. Klik her for at læse om seneste franske tiltag.

Det er på tide, at også Danmark får tilknyttet reel, vederhæftig videnskabelig ekspertise. Den danske befolkning bliver for hver dag mere udsat for radiofrekvent elektromagnetisk stråling - ikke mindst børnene, med WI-FI i skoler og børnehaver.

Lyt til telefonopkaldet ved at klikke play knappen her forneden

 

 

Fodnote:

Svar fra Sundhedsstyrelsen 11.4. 2012:

Kære Thomas Grønborg

Tak for din henvendelse vedrørende mobiltelefoni

Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende anbefalingerne på hjemmesiden i overensstemmelse med den samlede vurdering af de mulige helbredsrisici ved mobiltelefoni. Revisionen af anbefalingerne baseres på en løbende gennemgang af den
omfattende litteratur, der i dag findes og udvikles på området. Sundhedsstyrelsen har 1. marts gennemgået en omfattende omstrukturering. Spørgsmål vedrørende mobiltelefoni varetages fremadrettet af Statens Institut for Strålebeskyttelse, der parallelt varetager myndighedsarbejde relateret til ioniserende stråling.

Med venlig hilsen
Mette Øhlenschlæger

 

Referencer:

https://youtu.be/njdYE9h0Iew
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/straalebeskyttelse
Svar fra IARC DR ROBERT BAAN PHD 26072016 (a).pdf

Oprettet: 2016-08-10